Bed & Box

Mindre än 1 km från oss finns Bussamåla Vandrarhem www.bussamala.com och i samarbete med dem kan vi erbjuda tillfällig uppstallning och övernattning till humana priser vid genomresa eller annat behov.

Comments are closed.