Skogsbruk

Stall Lindekullen har ca 13 ha skog uppdelat i tre skiften. Då vi är nybörjare på skogsbruk har vi tagit hjälp med de åtgärder som hittills varit nödvändiga enligt den Skogsbruksplan som gjordes 2006. Detta har inneburit avverkning av ett mindre antal Granbarkborre-angripna träd. Därefter har nödvändiga gallringsarbeten genomförts våren 2009. Ett antal ekar har dessutom avverkats för att minimera risker med ekollon i rasthagen.

Vår plan är att känna oss för med skogen och med hjälp av diverse fortbildning kunna bedriva ett varsamt småskaligt skogsbruk med naturens bästa för ögonen.

Comments are closed.